Usluge

RAČUNOVODSTVO – ZA DOMAĆE I STRANE KOMPANIJE

Knjigovodstvo

Usluge vođenja poslovnih knjiga i pratećih usluga za sledeće delatnosti:

Proizvodnja
Spoljna i unutrašnja trgovina i specifični oblici trgovine
Poslovanje preko slobodnih zona i slobodnih carinskih skladišta
Izdavačka delatnost
Inženjering – gradnja
Neprofitne delatnosti
Ostale uslužne delatnosti

Knjigovodstvene usluge mogu se obavljati i putem outsourcing-a – u klijentovom sistemu (SAP R/3 ili NAVISION)

Eksterni Nadzor nad obavljanjem računovostvene funkcije
Izrada i Analiza finansijskih izveštaja
Izrada planova – business plan i ostali planovi
Organizacija informacionog sistema – uskladjivanje potreba i resursa

2.USLUGE
KONSALTING – SAVETODAVNE USLUGE IZ

Računovodstva
Finansija
Poreskog sistema
Spoljne trgovine
Deviznog poslovanja
Bankarskog poslovanja
Poslovnih procesa
Informacionih tehnologija
Podrška kod izbora kadra za poslove računovodstva i finansija

ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I DOKUMENTACIJE

U logistici – organizacija protoka dokumentacije u okviru svakog procesa
U finansijama (finansijsko računovodstvo)
Upravljačko računovodstvo – kontroling
Posebna pažnja posvećuje se organizaciji dokumentacije i izveštavanja kod kompanija sa stranim kapitalom gde je potrebno uskladiti zahteve osnivača sa domaćim propisima i resursima kojima raspolažemo.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomoć kod izbora poslovnog informacionog sistema
Podrška kod uvodjenja – implementacije informacionog sistema
Zastupanje klijenta i nadzor kod implementacije informacionog sistema – organizacija uvodjenja i praćenje realizacije projekta
Pomoć kod obuke korisnika za korišćenje sistema