Publikacije

BANKARSTVO

Autori:

  • Dr Ljiljana Lučić
  • Dr Periša Ivanović
  • Mr Marija Marić Mitrović
ZAŠTITA OD RIZIKA DEVIZNOG KURSA – HEDŽING NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

Autor:

  • Dr Periša Ivanović
EVROVALUTNO TRŽIŠTE

Autor:

  • Mr Vladimir Vračarić
publikacije