Edukacija – Trening

OSNOVI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

Namenjena je:

Menadžmentu koji nije ekonomske struke, a kome je neophodno poznavanje osnovnih ekonomskih kategorija
Svim ostalima koji žele da steknu i nadograde znanja iz ovih oblasti

OBUKA IZ RAČUNOVODSTVA

Praktična obuka za vodjenje poslovnih knjiga
Izrada i analiza finansijskih izveštaja

Namenjena je:

Zaposlenima na poslovnima računovodstva
Licima koja žele da se bave vodjenjem poslovnih knjiga

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZA FIRME SA STRANIM KAPITALOM

Specifičnosti praćenja poslovnih dogadjaja sa stanovišta zahteva stranih kompanija
Organizacija računovodstva sa stanovišta zahteva stranih kompanija
Finansijski izveštaji – izrada finansijskih izveštaja i prilagodjavanje domaćih izveštaja zahtevima matičnih firmi, kao i priprema izveštaja za konsolidaciju
Osnovni pojmovi vezani za izradu finansijskih izveštaja na engleskom jeziku

Namenjena je:

Licima koja vode poslovne knjige firmama sa stranim kapitalom
Licima zaposlenim u stranim kompanijama
Svima koji žele da rade sa stranim kompanijama, a imaju potrebu da nadograde znanja iz ovih oblasti

OSTALE OBUKE PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA OBUKE

Specijalni programi prema zahtevu konkretnog korisnika.

Online edukacija u saradnji sa FinCoHelp doo.

edukacija-trening